اجرای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

اجرای ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان


 

شماره: ۳۷۰۷/۲۰۱
تاریخ:۳۱/۰۴/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۲/۱۰۶۱-۲۹/۸/۸۱
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۱۳۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۱۴۲۳
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۲۰۱۴۲
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: اصفهان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۳۰/۹/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۱۷۸۳-۲۰۱-۱۸/۱۰/۸۱
 
خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی در رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقدام به برگشت مبلغ ۱۷۲ ۷۰۷ ۲۰ ریال هزینه بیمه که طی سند ۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۷۸ به حساب بستانکار سازمان تأمین اجتماعی منظور گردیده نموده است مبلغ مذکور طی حسابرسی انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت سالهای ۷۲ لغایت ۷۵ تضمین وپس از رسیدگی به اعتراض شرکت در هیأت بدوی وهیأت تجدید نظر قطعی گردیده است مبلغ ۵ میلیون ریال از مبلغ مذکور در سال ۱۳۷۸ با سازمان تأمین اجتماعی اصفهان پرداخت ومابقی در سال ۷۹ پرداخت شده است. در هیأت بدوی مبلغ ۵ میلیون ریال پرداختی به تأمین اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع در هیأت تجدید نظر مطرح ورأی هیأت بدوی بدون توجه به مفاد قانونی (بند ۱۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م) عینا تأئید گردید.
مستندات تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی عبارتند از :
۱- برابر محتویات پرونده دلیل برگشت مبلغ ۱۷۲/۷۰۷/۲۰ریال توسط ممیز محترم مالیاتی، ارتباط آن با سالهای ۷۲ لغایت ۷۵ است. ۲- برابر نظر مجری قرار هیأت بدوی دلیل پذیرش مبلغ ۵ میلیون ریال از مبلغ مذکور پرد اخت آن در سال ۱۳۷۸ می باشد.
۳- برابر بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م هزینه مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد جزو هزینه های قابل قبول می باشد وبه استناد مدارک واسناد موجود در پرونده مبلغ ۱۷۲ ۷۰۷ ۲۰ ریال در سال ۱۳۷۸ تخصیص یافته ومبلغ ۵ میلیون ریال آن همان سال پرداخت و مابقی در سال ۱۳۷۹ پرداخت گردیده است.
بنا به مراتب تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه حق بیمه مورد بحث به سنوات ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ بوده وارتباطی به سال ۱۳۷۸ نداشته است، به استناد حکم صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه هزینه های هر دوره بایستی منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد. قابل قبول به حساب دوره عمل سال ۱۳۷۸ نبوده است، لذا از جهت اعتراض عنوان شده، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود.
 
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi