موضوع

اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتها- منبه مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: تبریز

اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتها- منبه مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: تبریز


 نمونه آرای شعب

شماره: 3091/4/30

تاریخ: 20/04/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7255- 22/12/78
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات:  74 و 75
 شماره حوزه مالیاتی 941
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: امور اقتصادی و دارائی تبریز
تاریخ ابلاغ رأی: 31/5/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6109-4/30- 2/7/79
 
 
خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی بدون رسیدگی های لازم در مورد وضعیت کسبی اینجانب با استناد به تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بدون تماس و اخذ نظریه اینجانب با تعیین مبلغی به عنوان درآمد و مالیات که به هیچ وجه با درآمد اینجانب تناسبی نداشته توافق می نماید و برگ مالیات قطعی صادر می نماید که برگهای قطعی صادره به استناد رای دیوان عدالت اداری نقض و دستور صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به کمیسیون را صادر می نماید متاسفانه کمیسیون بدوی بدون توجه به موارد اظهار شده در لایحه تسلیمی و بدون بررسی های لازم و کافی در ارتباط با مدت فعالیت و وضعیت کسبی و بدون توجه به اظهارنظر نماینده صنف برگهای تشخیص را تائید می نماید و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون حضور اینجانب که به علت پیش آمد غیر مترقبه نتوانسته بودم در جلسه کمیسیون شرکت نمایم با رد اظهارات اینجانب و بدون رسیدگی مستقیم و ملاحظه وضعیت کسبی در جریان سالهای 74 و75 که گرفتار راه اندازی کارخانه کاشی تبریز بوده ام و عملا فعالیت در شغل زرگری افت و کاهش قابل ملاحظه داشته و کاهش سرمایه به علت سرمایه گذاری در تاسیس کارخانه نیز مورد توجه واقع شده و مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته ام. تقاضا دارد ضمن بررسی پرونده با نقض رای دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید.
رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید:
پرونده امر مشعر بر این است که حوزه مالیاتی در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض برگهای قطعی صادره که براساس توافق با اتحادیه صادر شده اقدام به صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن رسیدگی به موارد اعتراض به شرح لایحه تسلیمی درآمد مشمول مالیات مندرج در برگهای تشخیص صادره را عینا تایید نموده، مودی با وجود ابلاغ برگ دعوت کمیسیون در هیات تجدید نظر حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده است با این وجود هیات مزبور با رسیدگی مجدد به موارد اعتراض موجود در پرونده و توجیه اینکه مودی اسناد و مدارک مثبته ای در رد برگهای تشخیص صادره ارائه ننموده استواری رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را اعلام داشته است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است.
 
علی عزیزی
محمد علی بیگ پور
اسماعیل ملکان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها