موضوع

اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: کاشان

اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: کاشان


 نمونه آرای شعب

شماره: 2263/4/30

تاریخ: 29/03/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:583- 1/12/79
مربوط به مالیات  بر درآمد بساز و بفروشی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78
شماره حوزه مالیاتی 208872
شماره سرممیزی مالیاتی 20887
اداره: امور اقتصادی و دارائی کاشان
تاریخ ابلاغ رأی: 21/12/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 67-4/30- 14/1/80
 
 
خلاصه واخواهی: برابر سوابق موجود مودی دو دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی مشتمل بر سه طبقه را منتقل نموده و حوزه مالیاتی به استناد ماده 77 ق.م.م اقدام به مطالبه مالیات بساز و بفروشی نموده است . پرونده در هیات حل اختلاف بدوی مطرح و منجر به صدور قرار رسیدگی می گردد و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 12849-13/ 9/79 اعلام نموده مودی هیچگونه سودی از این انتقال نبرده و پلاک مورد واگذاری به حالت نیمه ساز و فاقد سرویس بهداشتی بوده و لذا مساله بساز و بفروشی در کار نمی باشد، از مودی رفع تعرض گردیده، نظر به اینکه برابر تبصره ماده 77 ناتمام بودن ملک منعی برای وصول مالیات بساز و بفروشی نبوده و اعلام عدم کسب سود توسط مجری قرار فاقد هر گونه مدرک و دلیل بوده است لذا در اجرای بند 2 ماده 147 ق.م.م و با اعتراض مامور تشخیص پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله و علیرغم دفاعیات و دلائل ارائه شده هیات بدون رسیدگی رای بدوی را تائید نموده،علیهذا با توجه به عدم رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر را دارم.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه میزان سهم مالکیت دو دانگ از ششدانگ مورد معامله با احتساب متوسط سطح زیر بنای واحدهای مورد واگذاری معادل یک واحد مسکونی می باشد، حسب مفاد بندهای 2 و 5 دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 14/4/77 معاونت درآمدهای مالیاتی مودی مشمول مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نمی گردد. بدیهی است در صورت انجام انتقالات بعدی ظرف سال مورد مطالبه، مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد. بنا به مراتب از آنجائیکه از حیث شکوائیه واصله به نتیجه رای مورد واخواهی ایرادی وارد نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
 
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغرزندی فائز
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها