قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل

بخشنامه شماره 30/4/10616/50860 تاریخ 1377/10/24

*اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل


 

شماره: 50860/10616/4/30
تاریخ: 24/10/1377
پیوست:
 
نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 کرارا ابهاماتی مطرح و بعضا مشاهده می گردد که مامورین تشخیص مالیات با برداشت های متفاوت از مقررات قانونی مذکور روش های مختلفی را جهت تعیین درآمد مشمول مالیاتی قطعی صاحبان مشاغل اعمال نموده و موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم می نمایند, لذا بلحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحدنکات زیررا یادآوری و اجرای صحیح مقررات قانونی را تأکید می نماید : 1- حکم تبصره 6 ماده 100 قانون مزبور با توجه به تفویض اختیار شماره 11958/732-5/30 مورخ 21/3/71 وزارت متبوع صرفا در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات آندسته از صاحبان مشاغل که دارای اتحادیه صنفی باشند قابل اعمال بوده و مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات تعیین شده در اجرای حکم مذکور قطعی می باشد که با این ترتیب صدور برگ تشخیص مالیات در این قبیل موارد منتفی و مالیات متعلقه بایستی به موجب برگ مالیات قطعی مطالبه و بحیطه وصول درآید , بدیهی است اعتراض مودی به مالیات مورد بحث فقط از لحاظ موضوع ترک کسب و یا مدت اشتغال در یکسال مالیاتی قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . 2- چون جهت اجرای صحیح مقررات مورد بحث و ایجاد هماهنگی لازم و تسریع جریان امور و کاهش اختلافات و برقراری عدالت مالیاتی , همه ساله توافق نامه هائی در خصوص تعیین میزان مالیات بردرآمد سالانه صاحبان مشاغل بین وزارت متبوع و نمایندگان مجامع امور صنفی ذیربط تنظیم و جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد , بنابراین مودیان ذینفع که به موقع طبق مقررات تعیین شده در توافق نامه تنظیمی اقدام نمایند مشمول برخورداری از مفاد صورتجلسه مورد بحث قرار خواهند گرفت , در غیر اینصورت مأمورین تشخیص مالیات مکلفند فارغ از مفاد توافق نامه تنظیمی , درآمد مشمول مالیات آنان را با رعایت مقررات قانونی مربوطه از طریف علی الراس تعیین و مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه نمایند . لزوما یادآور می شود , درآمد مالیات این قبیل مودیان نیز نباید در مقایسه با مودیان نظیر و همدرجه ای که طبق مقررات تعیین شده در توافق اقدام نموده اند دارای اختلاف فاحش باشد مگر اینکه اسناد و مدارک بدست آمده وجود اختلاف را توجیه نمایند . 3- بنا به نص صریح تبصره 6 ماده 100 مزبور چون اظهارنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل در صلاحیت اتحادیه های صنفی ذیربط می باشد , لذا امضاء توافق نامه های تنظیمی راجع به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات سالانه مودیان هر صنف توسط نماینده اتحادیه صنفی مربوط ضروری و لازم بوده و اظهارنظر اشخاص دیگری از قبیل نمایندگان محترم وزارت کشور ( استاندار یا فرماندار ) در قوانین و مقررات مالیاتی جاری پیش بینی نشده است و چنانچه نمایندگان مذکور قبلا در جلسات مربوط به این موضوع حضور یافته و صورتجلسه تنظیمی را امضاء نموده اند , این اقدام صرفا جنبه نظارتی داشته و هیچگونه نقش تعیین کننده در میزان درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث نخواهد داشت . با توجه به مراتب شایسته است مأمورین تشخیص مالیات جهت اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 یادشده قوانین و مقررات مالیاتی جاری و صورتجلسه توافق نامه های مربوطه را کاملا‌ مدنظر قرار داده و با رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام لازم معمول و از اعمال سلیقه های شخصی و موردی جدا خودداری نمایند.
 
 
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *