ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال ۱۳۹۱ به صورت سهام کنترلی


شماره:۲۶۴۴۶/۲۳۰/د
تاریخ:۱۳/۰۹/۱۳۹۲
پیوست: دارد
بخشنامه
 
۰۹۶
۹۲
۸۵
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
– سازمان حسابرسی
ادارات کل امور مالیاتی                                                                       
– جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع
ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال ۱۳۹۱ به صورت سهام کنترلی
 پیرو بخشنامه شماره ۲۱۶۵۷/۲۳۰/د مورخ ۴/۸/۹۲ و با عنایت به اینکه دراجرای بند ۵-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور “مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود”، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۲۲۰۲۸/۱۰ مورخ ۵/۹/۹۲ سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست ۱۷ شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند ۵-۲۴ قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال
می گردد.
جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال ۱۳۹۱ مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال ۱۳۹۲ در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.
حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم
تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه
مدت اجرا:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:فیزیکی / سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
شماره:۲۱۶۵۷/۲۳۰/د
تاریخ:۰۴/۰۸/۱۳۹۲
پیوست:
بخشنامه
 
۰۸۳
۹۲
۸۵
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
سازمان حسابرسی
ادارات کل امور مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع
ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال ۱۳۹۱ به صورت سهام کنترلی
با عنایت به اینکه دراجرای بند ۵-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور”مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود”، به پیوست فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال۱۳۹۱واصله از دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است پس از دریافت فهرست نهایی شرکت های واگذار شده بصورت سهام کنترلی در سال ۱۳۹۱،مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد.
جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال ۱۳۹۱ مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال ۱۳۹۲ در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ۱۰% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه
مدت اجرا:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:فیزیکی
/سیستمی
لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi