ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۲۷-۱۱-۸۷


شماره:۱۳۵۹۲۲

تاریخ: ۲۶-۱۲-۱۳۸۷

پیوست:

 

بخشنامه

 

 

 

۰۹۱

 

۸۷

 

۱۰۴

 

م

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

ادارات کل امور مالیاتی ـ اشخاص صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۸۰

 

موضوع

 

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  ۸۳۴ مورخ ۲۷-۱۱-۸۷

 

                 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۲۷-۱۱-۸۷ مبنی براینکه “مفاد بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳-۴۲۷۵-۲۱۱ مورخ ۱۱-۱۱-۸۴ سازمان امورمالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

بدینوسیله مقرر می گردد: اشخاص مذکور در صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۲۷-۱۱-۸۰ مکلفند ازتاریخ دادنامه یادشده (۲۷-۱۱-۱۳۸۷) هرگونه وجهی که بابت حمل و نقل بار و مسافر اعم از اینکه دارای قرارداد یا بدون قرارداد به هر مبلغ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می نمایند پنج درصد (۵%) آنرا به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز با رعایت سایر مقررات قانونی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

 

علی اکبر عرب مازار

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تـاریـخ اجـراء:

از تاریخ ۲۷-۱۱-۸۷

 

مدت اجراء:

 

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:

فیزیکی

 

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱ مورخ ۱۱-۱۱-۱۳۸۴ در قسمت مذکور

         

 

 

 

📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi