ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند


 

شماره:  ۲۹-۹۵-۲۰۰

تاریخ:  ۰۵-۰۵-۱۳۹۵

پیوست:  دارد

 

بخشنامه  

 

۲۹

۹۵

ماده ۲۱۶

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به  قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۲۲-۲-۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰  قانون فوق  به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی
می باشند ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ  می گردد:

مستنبط از مفاد ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه ۲۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۳-۳-۱۳۹۳ تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. ۲۲-۲۴-۳

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا : مطابق رأی هیات عمومی

مدت اجرا :

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۷ با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

 

مواد قانونی وابسته
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi