دیوان عدالت اداری, قوانین وابسته مالیاتی

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران

دیوان عدالت اداری شماره 200/94/96 تاریخ 1394/10/16

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران


 

شماره: 96-94-200

تاریخ: 16-10-1394

پیوست: دارد

بخشنامه

 

96

94

             45-47 

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه
شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران

 پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه” قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هـیات وریران به عنوان غایت، محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت،حجت است بنا براین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم،حواله های ارزی  مشمول مواد 45و47قانون مالیات های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم،مخلف رای شماره 1969-18-12-1393  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره­تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال می­شود.” برای اطلاع ارسال می گردد.100-18-9

                                                                                                                                                                       سید مامل تقوی نژاد

                                                                                                                                                     رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا :  

مدت اجرا : —

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه هاو دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ ):  عبارت در دوره تحریم از بخشنامه صدرالاشاره

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.   

         

 

 

شماره: 21-94-200

تاریخ: 3-3-1394

پیوست: دارد

بخشنامه  

 

21

94

مواد 45 و 47

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص  عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم

  به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 حواله­ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :

مدت اجرا : 

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/سیستمی

* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

         

 

 

 

مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *