ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)


شماره:۵۱-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۱۲-۵-۱۳۹۴

پیوست:

 

بخشنامه

 

 

 

۵۱

 

۹۴

 

بند(الف) ماده ۱۵۴

 

    م

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهرو استان تهران

 

موضوع

 

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)

 

در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

۱- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیت­های پزشکی در عملکرد سال ۱۳۹۳ توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است. لذا، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکی بویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند.

۲- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴       ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده،مـبنی بـر تعـیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه،همچنین ادارات کل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مـواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراءهیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

۳- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

 مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند.                                                                                                                                                                                                                                                           

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

دامنه کاربرد:

 ۱- داخلی ×       ۲- خارجی ×

 

مرجع پاسخگوئی: دفتر پژوهش وبرنامه ریزی

 تلفن: ۲۷- ۳۹۹۰۳۹۲۶

 

تاریخ اجرا:

عملکرد سال۱۳۹۳

 

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:

فیزیکی

         

 

 

 

📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi