ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386

ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای ۱۳۱۵ الی ۱۳۸۶


شماره: ۹۸۶۷۹

تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۳۸۷

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۶۱
۸۷
مالیات بر ارث
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای ۱۳۱۵ الی ۱۳۸۶
به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای ۱۳۱۵ الی ۱۳۸۶ که تـوسط بانـک مـرکزی تهیه ودر رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مـالیات بـر ارث مـورد استـفاده می باشد جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۰
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۱۵
 
(۱۰۰=۱۳۸۳)
 
سال
عددشاخص
 
سال
عددشاخص
 
سال
عددشاخص
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۰۲/۰
۰۳/۰
۰۳/۰
۰۳/۰
۰۳/۰
۰۵/۰
۰۹/۰
۲۰/۰
۲۰/۰
۱۷/۰
۱۵/۰
۱۶/۰
۱۸/۰
۱۹/۰
۱۵/۰
۱۷/۰
۱۸/۰
۱۹/۰
۲۳/۰
۲۳/۰
۲۵/۰
۲۶/۰
۲۶/۰
۳۰/۰
 
 
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۳۲/۰
۳۲/۰
۳۳/۰
۳۳/۰
۳۵/۰
۳۵/۰
۳۵/۰
۳۵/۰
۳۶/۰
۳۷/۰
۳۸/۰
۴۰/۰
۴۲/۰
۴۷/۰
۵۴/۰
۵۹/۰
۶۹/۰
۸۶/۰
۹۵/۰
۰۶/۱
۳۱/۱
۶۱/۱
۹۲/۱
۲۰/۲
 
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
 
۴۳/۲
۶۰/۲
۲۱/۳
۱۰/۴
۲۹/۵
۲۱/۶
۷۷/۶
۱۷/۸
۱۷/۱۰
۴۸/۱۲
۸۸/۱۶
۲۱/۲۵
۰۷/۳۱
۴۴/۳۶
۰۳/۴۳
۶۸/۵۱
۲۰/۵۸
۸۳/۶۴
۰۶/۷۵
۷۹/۸۶
۰۰/۱۰۰
۳۵/۱۱۰
۴۵/۱۲۳
۲۲/۱۴۶
 
 
 
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور
 
بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل   = ارزش مهریه در حال حاضر
                                       عدد شاخص در سال وقوع عقد
 
به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه ۰۰۰/۲۰۰ ریال در سال ۱۳۵۲ تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۶) از رابطه ذیل استفاده می گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه×عدد شاخص در سال ۱۳۸۵= ارزش مهریه در حال حاضر(سال۱۳۸۶)
                                         عدد شاخص در سال ۱۳۵۲
 
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
ریال ۵۲,۵۳۱,۹۱۴ = ۰۰۰/۲۰۰ ریال ×۴۵/۱۲۳ = ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۶)
                                                    47/0
 
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۶ (زمان تأدیه) معادل ۵۲,۵۳۱,۹۱۴ ریال میباشد.
بدیهی است که تا سال ۱۳۸۶ به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال ۱۳۸۵ یعنی عدد درصد ۴۵/۱۲۳ خواهد بود وبعد از اتمام سال ۱۳۸۶ و ورود به سال ۱۳۸۷ شاخص سال ۱۳۸۶ جایگزین شاخص ۱۳۸۵ خواهد گردید.
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi