قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

بخشنامه شماره 220/23486/د تاریخ 1390/07/16

ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی


شماره :23486/220/د

تاریخ :16/07/1390

پیوست دارد
بخشنامه
 
045
90
تبصره ج ماده 95
م
 
مخاطبین / ذینفعان
روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل امور مالیاتی استان
موضوع
ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
احتراما، در اجرای مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ، موضوع تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ، به پیوست تفاهم نامه شماره 13984/90/210 مورخ 16/06/1390 منعقده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و همچنین قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره 16350/220 مورخ 9/7/1390 بین سازمان متبوع و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ، به منظور برون سپاری فرایند مالیات بر مشاغل خودرو باهماهنگی این معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها )ارسال می گردد.
ضـمنا لازم بـه ذکـر اسـت حـسب نامـه شماره 108081 /19/10/90 مــورخ 30/6/1390 دبیر محترم کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تصویر پیوست) ، ضروری است واگذاری خدمات مذکور با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام پذیرد .
 
 
محمد رضا عبدی
معاون پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل
  
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها
تاریخ اجراء:
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *