ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰


شماره: ۶۴/۹۳/۲۳۰
تاریخ: ۱۵/۶/۱۳۹۳
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۶۴
۹۳
۱۳۹
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۶۲۴۰۰/ت ۵۰۲۱۷ ه مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره ( ۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می­گردد:         
   ” مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷ هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۲۸۹۵/ت ۴۸۵۲۴ هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ و ماده (۱۷) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲ هـ مورخ ۹/۸/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می شوند:
ماده ۱۵- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
ماده ۱۶- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.
ماده ۱۷- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود در غیراین صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره – آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.”
   با عنایت به مراتب فوق متذکر می گردد:
 با توجه به این اصلاحیه عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی و یا عدم نگهداری دفاتر برای پرونده های عملکرد ۱۳۸۱ لغایت حال و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و سود و زیان (با رعایت مقررات ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم) برای عملکرد سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ که در مرحله رسیدگی و یا طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به شرح قسمت اخیر ماده ۱۶ فوق می باشند، موجب محرومیت از معافیت مقرر نمی باشد.
بدیهی است عدم تسلیم اظهارنامه از عملکرد سال ۱۳۹۰ و بعد از آن موجب محرومیت از معافیت مقرر می باشد.
همچنین درخصوص ماده ۱۷ فوق لازم به توضیح است که درآمد موقوفات عام در صورتی که صرفا صرف اموری غیر از موارد مصرح در بند ح ماده ۱۳۹ قانون مذکور گردد مشمول مالیات می باشد و عدم مصرف تا پایان سال موجب تعلق مالیات نخواهد شد.
علی عسکری
 
تاریخ اجرا : 
مطابق مصوبه
مدت اجرا : 
مطابق مصوبه  
مرجع ناظر :
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ :
فیزیکی/ سیستمی
*بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 (بر اساس بخشنامه شماره۲۰۰/۹۳/۹۴مورخ۲۶/۰۸/۱۳۹۳در سطر دوم پاراگراف سوم بخشنامه شماره۲۰۰/۹۳/۶۴مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۳عبارت”تا پایان سال۱۳۹۰″به عبارت”تا پایان سال۱۳۸۹″اصلاح می گردد)
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۹ –
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi