ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و نحوه اجرای حکم بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و نحوه اجرای حکم بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و نحوه اجرای حکم بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

قابل توجه ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی 

۱ . از آنجایی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره ۵۱۹/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۵ و شماره ۶۳/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

۲ . نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد، نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ اعمال می شود.

بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید