ابلاغ ارزش معاملاتی سال 93 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم


شماره:۲۰/۹۳/۲۰۰

تاریخ:۲۲/۰۲/۱۳۹۳
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۲۰
۹۳
۶۴
م
 
مخاطبین اصلی/
ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
موضوع
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق۲۲ گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳ ابلاغ می گردد.
ضمنا، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی درخصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادره مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و  اخذ مالیات مابه التفاوت مربوط به ابلاغ ارزش های معاملاتی جدیدوصدور گواهی جدیدتوسط ادارات امور مالیاتی موضوعیت نخواهد داشت. در این رابطه ادارات امورمالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امورمالیاتی درخصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد استعلام دفاتر اسناد رسمی بدون فوت وقت براساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید بوده و یا تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از مـعابر بـلوک ها، مـراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مـرکز فنـاوری اطـلاعات و ارتـباطات، تمـهیدات لازم در خـصوص بـه روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالیاتی شهر واستان تهران)، به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.
مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (درشهر و استان تهران)،خواهد بود.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی                 2- خارجی
مرجع پاسخگو: دفتر پژوهش و برنامه ریزی
(۲۹-۳۹۹۰۳۹۲۸)
تاریخ اجرا:۱/۳/۱۳۹۳
مدت اجرا:تا ابلاغ ارزش معاملاتی جدید
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون…
 ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi