بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

بخشنامه شماره:210/73140تاریخ:1386/08/16

شماره: 98950

تاریخ: 09/11/1386

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


 

شماره: 73140 / 210
تاریخ: 16/08/1386
پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
005
86
بند ج تبصره 7
ب
 
مخاطبین اصلی/ذینفعان
 
اداره کل امور مالیاتی استان
 
موضوع
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
 
تصویر تصویبنامه شماره 105326/ ت37437هـ مورخ 1/7/86 هیات محترم وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بند(ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:1- داخلی: ادارات کل امور مالیاتی
مرجع پاسخگویی:دفتر خدمات مالیاتی تلفن:39903820
تاریخ اجرا:از تاریخ ابلاغ
مدت اجرا:
مرجع ناظر:معاون فنی و حقوقی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):تصویب نامه شماره 19737/ت37184هـ مورخ 12/2/1386
شماره:105326/ت37437هـ
تاریخ:01/07/1386
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت بازرگانی- وزارت راه و ترابری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور و به استناد بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره(7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
 
ماده1- عوارض خروج از کشور به مقصد کلیه کشورها از طریق مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250،000) ریال و از طریق مرزهای زمینی و دریایی پنجاه هزار (50،000)ریال تعیین می شود.
تـبصـره1- بـانـک مـرکـزی جـمـهوری اسـلامـی ایـران از طـریق نـظام بـانکی نـسبـت بـه وصول عوارض خروج و واریز به ردیف(110504) درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام خواهد نمود.
تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند.
ماده2- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه،تصویب نامه شماره 19737/ت 37184هـ مورخ 12/2/1386 لغو می گردد.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
شماره:19737/ت37184هـ
تاریخ:12/02/1386
پیوست:
 
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت بازرگانی
وزارت راه و ترابری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری  مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
” آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره(7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور”
 
ماده1- عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کلیه کشورها به استثنای کشورهای مذکور در ماده (2) این تصویب نامه برای مرتبه اول یکصد و پنجاه هزار ریال و برای مرتبه های بعدی دویست هزار ریال تعیین می شود.
ماده2- به منظور ایجاد تعادل در مبادلات توریستی، عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کشورهای امارات عربی متحده، ترکیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا و بلغارستان برای مرتبه اول سیصد هزار ریال و برای مرتبه های بعدی چهارصد هزار ریال تعیین می شود.
ماده3- عوارض خروج از کشور از مرزهای زمینی و دریایی به مقصد همه کشورها پنجاه هزار ریال تعیین می شود.
تبصره1- بـانـک مـرکـزی جـمهوری اسـلامی ایـران از طـریق نـظـام بـانـکی نـسبـت بـه وصـول عوارض خروج و واریز به ردیف(110504) درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام خواهد نمود.
تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 

 

مواد قانونی وابسته
برنامه سوم…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *