ابلاغ قانون اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 وماده 295 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ وماده ۲۹۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱


شماره: ۱۱۴۷۰/۲۱۰

تاریخ: ۰۶/۰۲/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۰۷
۸۸
امور گمرکی
س
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۲۹۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۹۰۰/۴۸۰/۲۱۱ مورخ ۱۳/۲/۸۲ تصویر قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ وماده ۲۹۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ که در تاریخ ۶/۱۱/۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و طی نامه شماره ۲۱۰۷۸۲ مورخ ۲۳/۱۱/۸۷ رئیس جمهور محترم عنوان وزارت متبوع ابلاغ گردیده جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی:¯     2- خارجی:¯
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 
 
شماره :۴۸۹۰۰/۴۸۰/۲۱۱
تاریخ :۱۳/۰۲/۱۳۸۲
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
 
 نظر به اینکه حسب مقررات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص مطالبه و به مودی ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در مهلت مذکور مشمول مرور زمان شده و حقوق دولت تضییع می گردد لذا مقتضی است بمنظور همکاری و قطع مرور زمان دستور فرمائید در مواردیکه بلحاظ عدم وجود واحد گمرکی در محل اقامت صاحب کالا , از طرف مطالبه نامه کسر دریافتی یا نامه قطع مرور زمان جهت ابلاغ به صاحبان کالا برای ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال میگردد ادارات مذکور در مهلت مقرر نسبت به ابلاغ اوراق مزبور اقدام و نسخه دوم ابلاغ شده را به گمرک ذیربط عودت نمایند.   
 
 
عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
 
 
شماره: ۲۱۰۷۸۲
تاریخ: ۲۳/۱۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی
 
قانون اصلاح ماده (۱۶) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰ و ماده (۲۹۵) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۱ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره ۶۵۳۹۴/۸۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
 
محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور
 
 
 
 
شماره: ۶۵۳۹۴/۸۶
تاریخ: ۱۴/۱۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
قانون اصلاح ماده (۱۶) قانون امور کمرگی – مصوب ۱۳۵۰
وماده (۲۹۵) آئین نامه اجرائی قانون امور کمرگی – مصوب ۱۳۵۱
 
ماده واحده- مبلغ مندرج در ماده (۱۶) قانون امور گمرکی – مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ وماده (۲۹۵) آئین نامه اجرائی قانون یاد شده مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱ از یکهزار (۱،۰۰۰) ریال به یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
تبصره ۱- پرونده های کسر دریافتی تشکیل شده قبل از تصویب این قانون تا مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال نیز مشمول این قانون بوده وقابل پیگیری نمی باشد.
تبصره ۲- به دولت اجازه داده می شود بر اساس نرخ تورم هر سه سال یک بار با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی مبلغ مذکور را افزایش دهد.
قانـون فـوق مـشتـمل بـر مـاده واحـده و دو تـبـصره در جـلسه عـلنی روز یـکشنبـه مـورخ ششـم بـهمن ماه یکهزارو سیصدو هشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۷ به تأئید شورای نگهبان رسید.
 
علی لاریجانی
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi