ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده ۱۸۶ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم


شماره:۲۴۳۸۹/۲۰۰

تاریخ:۲۷/۱۰/۱۳۹۰

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
   
۰۶۷
۹۰
۱۸۶ و تبصره یک
م
 
مخاطبین اصلی/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان….
موضوع
ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده ۱۸۶ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو بخشنامه شماره ۶۹۱۹۴ مورخ ۵/۸/۱۳۸۶، به پیوست فرم اصلاح شده گواهی های موضوع ماده ۱۸۶ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل از ابتدای سال ۱۳۹۱ از فرم های اصلاحی(جدید) استفاده نمایند.
۱- نسخه های موجود فرم های مذکور صرفا تا پایان سال جاری قابل استفاده می باشد.
۲- در صورت کسری فرم های مذکور قبل از پایان سال جاری، مراتب را از حیث تعداد مورد نیاز، کتبا به دفترپژوهش وبهبود فرایندها اعلام نمایند.
۳- پس از پایان سال جاری، باقیمانده فرم های قبلی را طبق بند ۳ قسمت(ب) بخشنامه صدرالذکر، امحاء و موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
۴- بدیهی است اعتبار گواهی هایی که بر اساس فرم های مورد نظر تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ صادر گردیده طبق مقررات قانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.
                                                                                           
 علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی               2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها
تلفن:۳۹۹۰۳۸۹۰
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۸۶- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi