بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

ابلاغ دسـتـورالـعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالـیات و عـوارض

ابلاغ دسـتـورالـعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالـیات و عـوارض

شماره: 14813

تاریخ:11-12-1387

ابلاغ دسـتـورالـعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالـیات و عـوارض


 

شماره: 14813

تاریخ:11-12-1387

پیوست:

 

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

 

 

با سلام

 

احتراما، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21-10-1387 در خصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض مـخصـوص اولـین دوره تـسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای تبصره یک ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دسـتـورالـعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالـیات و عـوارض قـانـون مـذکـور جـهـت اجـرا ابـلاغ مـی گردد.

رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می باشد:

1. دسـتـورالعـمل فـوق الـذکر برای انجـام امور اسـترداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده ( از تاریخ 1-7-1387 لغایت 30-9-1387 و 1-0-1387 لغایت 30-12-1387) جاری خواهد بود.

2. لازم اسـت ادارات کل امـور مـالیاتـی تـمهیداتی را فراهـم نـمایند تـا استردادهـای مـایات و عوارض دوره اول (1-7-1387 لغایت 30-9-1387) تا پـایـان وقـت اداری 28-12-1387 بـه پـایـان رسـیـده بـاشـد. و همـچنین استـرداد مـالیات و عـوارض دوره دوم (1-10-1387 لغایت 30-12-1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود.

3. ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

 

 

با تقدیم احترام

نادر آریا

 

(این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260مورخ 8-6-1394 منسوخ کردید )

مواد قانونی وابسته
 ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *