بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران

شماره: 137474/210

تاریخ: 28/12/1387

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران


شماره: 137474/210

تاریخ: 28/12/1387

پیوست: دارد
 
بخشنامه
095
87
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
س
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران
پیرو بخشنامه شماره 33637/2605/211 مورخ 17/8/1385 تصویر تصویب نامه شماره 216684/ت41480هـ مورخ 21/11/1387 هیئت محترم وزیران و ضمیمه آن مندرج در روزنامه رسمی شماره 18631 مورخ 24/11/87، در خصوص محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
 
 
 
شماره:216684/ت41480هـ
تاریخ: 21/11/1387
پیوست:
 
تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 
حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385- تصویب نمود:
محـدوده منطقـه آزاد تجاری – صنعـتی ارس بـه شرح نقشه پیوست که تأئید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» می باشد، تعیین می گردد.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 20708/ت30820هـ مورخ 7/4/1384 می گردد.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
شماره: 33637/2605/211
تاریخ: 17/08/1385
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان اموراقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
بـه پیـوست قـانون تـوسعـه مـنطقه آزاد ارس مـشتمـل بر مـاده واحـده و سـه تبـصره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 15/6/85 به تأئید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.
 
محمد قاسم پناهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *