108 1

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394

شماره آیین نامه:

200/94/53

تاریخ آئین نامه :

1394/05/14

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394


پیوست:

بخشنامه

 

53

94

بند (پ) ماده (17)

س

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394

    به پیوست، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 52101-ت52098هـ مورخ 29-4-1394 هیأت محترم وزیران، که در روزنامه رسمی شماره 792 مورخ 31-4-1394 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجراء:

مدت اجراء:

——-

 مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):    ——

* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

     

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید