آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره: ۶۷۸۴۳۵۹۹۲۲هـ

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۰/۲-۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ وزارت نفت و به استناد جزء ۳ بند (ص) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران.

شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

خزانه: خزانه داری کل کشور.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

قانون الحاق ۲: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳.

شرکت های عملیاتی: شرکت های تولیدی تابع/تحت پوشش/ تحت مالکیت شرکت نفت.

مصوب شورای اقتصاد: سندی که در اجرای جزء ۲ بند ص تبصره ۱ قانون برای تعیین سهم/ دستمزد شرکت نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

-۱۰نفت: نفت خام و میعانات گازی.

-۱۱نفت خام: نفت خام فراورش شده در خروجی کارخانه های بهره برداری که مطابق مشخصات کیفی شرکت ملی نفت ایران (Spec) جهت صادرات و یا مصارف داخلی تولید می گردد.

-۱۲میعانات گازی: ترکیبات هیدروکربوری (C5+) از منشا مخازن مستقل گازی که پس از خروج از واحدهای لخته گیری در مرحله (فاز) مایع تثبیت می گردد.

-۱۳گاز: مجموع احجام گاز شامل اجرای متان، اتان، پروپان، بوتان و اجزای (C5+) در مرحله )فاز( گآزی که تحت شرایط عملیات امکان جداسازی اجزای آن وجود دارد .

ماده ۸ شرکت نفت و شرکت های عملیاتی تابع در چهارچوب قرارداد موضوع این آیین نامه بابت کلیه درآمدهای ناشی از اجرای مصوبه شورای اقتصاد تا سقف سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) ارزش مجموع تولید نفت و گاز درخصوص دریافت سهم/ دستمزدهای منظور شده در این آیین نامه، بر اساس جزء ۲-۷ بند ص تبصره ۱ قانون، مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت سود سهام به دولت و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. عملیات تمام شرکت های عملیاتی برای اقدامات موضوع این آیین نامه، از طریق شرکت نفت با دولت تنظیم خواهد شد. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به تولید زنجیره نفت و گاز در چهارچوب تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- و آیین نامه اجرایی آن محاسبه خواهد شد.

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi