آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (۱۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور


شماره:۵۷۲۴/ت۵۰۳۸۴هـ

تاریخ:۲۶/۰۱/۱۳۹۳

پیوست:

 

 

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

 

آییننامه اجرایی بند(ج)تبصره (۱۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 

ماده۱-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف- کشاورزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی (از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان،جنگلداری و مرتعداری) فعالیت میکنند.

ب- حق بیمه اجتماعی:مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود.

ج- حوادث غیرمترقبه:خشکسالی،سیل،برف و تگرگ،سرمازدگی،آتشسوزی،آفات و بیماریهای همهگیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی را با مخاطره جدی روبهرو میکند.

د- بانک عامل:بانکها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده میباشند.

 

ماده۲- در سطح ملی،فهرست استانها و یا مناطقی از استانها که از سال ۱۳۹۲ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشتهاند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداریها و کارگروه موضوع ماده (۳) اعلام خواهد شد.

 

ماده۳- در سطح منطقهای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، برعهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان،اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود.

تبصره- دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آییننامه را به بانکهای عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس مینماید.

 

ماده۴-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است،به عمل خواهد آورد.

تبصره- مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال ۱۳۹۲تعیین میشود.

 

ماده۵- بانکهای عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام نمایند.

تبصره۱- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یادشده، خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمیشوند.

تبصره۲- دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی از سال ۱۳۹۲ تعیین میشود.

 

ماده۶- بانکهای عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند.

 

ماده۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آییننامه را در مقاطع زمانی سهماهه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارایه نمایند.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیسجمهور

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi