آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


شماره :۴۰۵۱۰/ت۴۷۶۳۴ هر
تاریخ: ۰۲/۰۳/۱۳۹۱
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 
ماده۱ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود.
 
ماده۲ـ به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می کند، کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ معاون برنامه ریزی استانداری (مسئول کمیته)
ب ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته)
ج ـ مدیر کل امور مالیاتی استان
د ـ فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگی
تبصره ـ فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستانهای متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می شود.
 
ماده۳ـ سهم هر یک از شهرستان های متأثر به صورت زیر محاسبه می شود:
 
ضریب توزیع عوارض شهرستان
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             = سهم شهرستان
مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر
 
الف ـ ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می شود:
(شاخص جمعیت شهرستان) ۳/۰+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان) ۷/۰ = ضریب توزیع عوارض شهرستان
ب ـ شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستانهای آلوده عدد (یک) است.
ج ـ شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (۵۰) هزار نفر عـدد (یک)، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (۵۰) هزار نفر تا (۵۰۰) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (۵۰۰) هزار نفر، عدد (سه) است.
تبصره۱ـ سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (۱) این آیین نامه تعیین می شود.
تبصره۲ـ کمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید.
 
ماده۴ـ چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (۵۰ نفر و بیشتر) به شهرستان های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان های متأثر کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسئول کمیته)
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته)
ج ـ اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده
د ـ معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان های تحت تأثیر
تبصره۱ـ فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می شود.
تبصره۲ـ سهم هر یک از شهرستان های متأثر بر اساس ماده (۳) و سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (۱) این آیین نامه محاسبه می شود.
 
 
 محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیسجمهور
 
              
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi