آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون نوسازی و عمران شهری

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( ۱۹ ) قانون نوسازی و عمران شهری


شماره:۸۶۲۶۴/ت/۴۶۰۷۶ هـ
تاریخ:۲۷/۴/۱۳۹۰
پیوست:
 
وزارت کشور – وزارت راه و شهر سازی
 
هیئـت وزیران در جلـسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴/۳/۱/۱۷۸۱۰۵ مـورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ وزارت کـشور و به استناد قانون اصلاح ماده ( ۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری -مصوب ۱۳۸۸ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
 
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( ۱۹ ) قانون نوسازی و عمران شهری
 
ماده ۱ – تعاریف : اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند :
الف:طرحهای مصوب شهری (طرحهای جامع و تفضیلی): طرحهای موضوع بند های (۲) (۳) و (۴) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن (با اصلاحات بعدی)- مصوب ۱۳۵۳-
ب- مالک ملک مجاور : اشخاص حقیقی یا حقوقی که ملک مجاور معبر عمومی متروک در مالکیت آنها باشد و مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۳۱۰- دارای سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی دادگاه مبنی بر احراز مالکیت وی بر ملک باشد .
ج- معابر عمومی : اراضی کوچه های عمومی ،میدانها پیاده روها و خیبانها و به طور کلی گذر های عمومی واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار می گیرد و یا در اجرای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به تملک شهرداری درآمده است .
د- معبر متروک : وضعیتی که زمین پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفضیلی) ،قابلیت استفاده به عنوان معبر عمومی را نداشته باشد .
 
ماده ۲- متروک شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفضیلی) با تشخیص شهرداری و تایید وزارت راه و شهر سازی قابل احراز می باشد .
 
ماده ۳- در صورتیکه معبر متروک با رعایت ضوابط شهر سازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را نداشته باشد ، شهرداری می تواند معبر مذکور را جهت الحاق آن به ملک یا املاک مجاور به ترتیب زیر واگذار نماید .
الف- چنانچه معبر متروک در مجاورت املاک متعدد و یا مالکین متعدد واقع شده و برابر ضوابط شهرسازی ، کل آن برای هر یک از املاک مجاور قابل استفاده باشد با انجام تشریفات مزایده بین مالکین املاک ، معبر مذکور به فروش می رسد .
ب- در سایر موارد ، معبر متروک به قیمت کارشناسی روز کاربری ملک الحاقی به معبر متروک و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ف جزئا یا کلا قابل واگذاری به مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور می باشد .
تبصره ۱- بهای کارشناسی روز معبر متروک ، از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تعیین شده و هزینه های کارشناسی توسط شهرداری پرداخت می گردد .
تبصره ۲- در صورتیکه معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را داشته باشد،شهرداری می تواند عرصه معبر مذکور را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .
 
ماده۴- دعوت از مالک با مالکین ملک یا املاک مجاور معبر متروک جهت ارایه پیشنهاد واگذاری یا انجام مزایده بین ایشان بنا به تشخیص شهرداری از هر طریقی که مفید ابلاغ به کلیه ذی نفعان باشد به عمل خواهد آمد .
 
ماده ۵- نحو برگزاری مزایده و تشریفات آن مورد رسیدگی به پیشنهادات، تشخیص برنده و سایر موارد، تابع مقررات مندرج در آیین نامه مالی شهرداریها و در مورد شهر تهران مطابق آیین نامه معاملات شرداری تهران است .
 
ماده ۶- پس از الحاق هر بخش از معبر متروک به ملک یا املاک مجاور ، کاربری ملک مذکور با رعایت طرحهای مصوب شهری (جامع و تفضیلی) به بخش الحاقی تسری می یابد .
 
ماده ۷- انتقال هر بخش از معبر متروک به خریدار آن از طریق تنظیم قرارداد فروش که به امضای خریدار و شهردار یا نمایندگان قانونی آنها می رسد به عمل می آید .
 
ماده ۸- پس از پرداخت کامل بهای معب واگذار شده توسط خریدار شهرداری موظف است مراتب واگذاری معبر متروک را به همراه مشخصات کامل و یک نسخه نقشه ۲۰۰۰/۱ معبر واگذار شده جهت اصلاح سند خریدار و الحاق معبر خریداری شده به ملک مجاور آن به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید .
 
ماده ۹- وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد .
 
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi