آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:

آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰به شرح زیر اصلاح می شود:


 

شماره:۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰هـ
تاریخ:۰۴/۰۳/۱۳۹۳
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در بند (الف) ماده (۱)عبارت “و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.” حذف می شود.
۲- در تبصره(۲) ماده (۲)، عبارت “پایان سال ۱۳۹۱″ جایگزین عبارت “سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی” می شود.
۳- متن زیر جایگزین ماده (۱۰)می شود:
ماده ۱۰- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال۱۳۹۰(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi