آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394

آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب۱۳۹۴


شماره: ۸۹۴۷۸۵۲۳۱۹هـ

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

 

تصویبنامه هیأت وزیران

وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی –

سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی


هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان­های مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴– آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد[۱] و کاسپین[۲])،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.

ب ـ شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا میشود.

پ ـ منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ایجاد شده یا میشود.

ماده ۲ـ ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند، به صورت زیر است:

الف ـ چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد.

ب ـ در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.

ماده ۳ـ در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴ـ ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.

ماده ۵ – واحدهای تولیدی و معدنی [۳] که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

 

۱. به موجب تصویب نامه شماره ۹۸۹۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ عبارت «و اشتهارد» به بند الف  ماده ۱ ، اضافه  شد.

به موجب تصویب نامه شماره /۲۹۷۱۰ت۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵عبارت « و کاسپین» به بند الف  ماده ۱ ، اضافه  شد.

۳. به موجب تصویب­نامه شماره ۳۶۱۶۹۵۳۳۸۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹، ماده۵  به این آیین­ نامه الحاق گردید و به موجب تصویب نامه ۷۱۰۹۰۵۴۶۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ هیأت محترم وزیران، در ماده (۵) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور،عبارت “واحدهای صنعتی ” به ” واحدهای تولیدی و معدنی” اصلاح شد.

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi