دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل: 12580 تاریخ دستورالعمل : 1398/07/24

شماره دستورالعمل:

12580

تاریخ دستورالعمل:

1389/07/24

آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده


شماره:12580
تاریخ:24/07/1389
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
032
89
آموزش مودیان مرحله چهارم
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
موضوع
آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده
پیرو دستورالعمل شماره 4622 مورخ 16/3/89 و در چارچوب استمرار وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده ضروری است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن هماهنگی با روسای اتحادیه ها و سایر مراکز مرتبط با مشاغل مشمول مرحله چهارم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده، جدول پیوست را تکمیل و ضمن ارسال یک نسخه از آن  به این معاونت،ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان آبان ماه جاری دوره های آموزش مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مشمولان این مرحله که تاکنون موفق به گذراندن دوره های مذکور نشده اند، بر اساس جدول تنظیمی در مکانی مناسب برگزار گردد.
ادارات کل موظفند گزارش جامع کلیه اقدامات انجام شده در راستای آموزش اطلاع رسانی را کتبا و با درج آمار و اطلاعات مربوطه، در اسرع وقت به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.
 
محمدقاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:     2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر آموزش تلفن: 88920412- 021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
جدول زمانبندی دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده استان………………..
ویژه آن دسته از مشمولان مرحله چهارم ثبت نام که تا تاریخ 15/7/1389 موفق به گذراندن دوره آموزشی مذکور نشده اند.
 
ردیف
شرح
    روز
زمان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1
اتحادیه فروشندگان آهن آلات
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
2
اتحادیه چاپخانه داران
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
3
اتحادیه تالارهای پذیرایی و رستوران ها
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
4
اتحادیه نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
5
اتحادیه بنگاه معاملات املاک
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
6
کانون سر دفتران(دفاتر اسناد رسمی)
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
7
اتحادیه متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
8
اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
9
اتحادیه تعمیرگاههای مجاز خودرو
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
10
اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
11
اتحادیه سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
12
 موسسه فناوران شهر(دفاتر خدمات الکترونیک شهر)
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
13
موسسه توسعه و پژوه ناجا(دفاتر خدمات دولت الکترونیک «پلیس+10»)
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
14
شرکت مخابرات(دفاتر خدمات ارتباطی «دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی»)
تاریخ
 
 
 
 
 
 
ساعت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شماره:4622
تاریخ:16/03/1389
پیوست:
 
دستورالعمل
 
509
89
ماده «18»
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند:
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر همکاری وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور به منظور آموزش، ایجاد رضایتمندی و آماده نمودن اصناف محترم کشور جهت پیاده سازی و گسترش قانون مالیات بر ارزش افزوده، با هماهنگی های انجام شده اقدام به فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده است. با عنایت به مراتب فوق و جهت سهولت در امر ثبت نام و آموزش مودیان محترم مالیاتی،ادارات کل امور مالیاتی موظفند اقدامات زیر را به مورد اجرا در آورند:
1- ادارات کل امور مالیاتی، در رابطه با اجرای مفاد و تحقق اهداف این اطلاعیه هماهنگی لازم را با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی حوزه عملکرد خود داشته باشند.
2- پس از شناسائی مودیان حائز شرایط مرحله چهارم از طریق اتحادیه های ذیربط و واحدهای مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد(که فاقد شرایط موضوع سه فراخوان قبلی بوده اند) نسبت به صدور دعوت نامه جهت ثبت نام و آموزش به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.
3- برنامه های آموزشی و آماده سازی این دسته از فعالان اقتصادی که شامل فعالان اقتصادی موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم می باشد پس از ثبت نام در اسرع وقت انجام شود.
4- واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور موظف به پاسخگویی مسئولانه به سوالات و ابهامات و ارائه خدمات لازم به منظور ثبت نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
5- ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که اتخاذ تصمیم یا اقدام خاصی در ارتباط با مفاد این اطلاعیه و دستورالعمل را ضروری می سازد، در اسرع وقت به این معاونت جهت اقدام لازم منعکس نمایند.
شایان ذکر است که زمان اجرای قانون در رابطه با اصناف مشمول ثبت نام مرحله چهارم متعاقبا از طریق جراید کثیرالانتشار اعلام خواهد شد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:     2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:83271067-021- ،83271066- 021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
   
اطلاعیه بسیار مهم
قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی
 
اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم
 
در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مـرحـله چـهـارم ثبـت نـام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید.
 
الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود.
1. صاحبان کارگاه های صنعتی(اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد;
2. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره);
3. فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات;
4. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها;
5. صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان;
6. صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک;
7. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو;
8. چاپخانه داران;
9. صاحبان دفاتر اسناد رسمی;
10. صـاحبـان مـراکز ارتبـاطات رایـانه ای،دفـاتر خـدمات ارتـباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک(پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر;
11. صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی;
12. صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی;
اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند«ج» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند،از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود.اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.
 
ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام
از مودیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1389 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است.
 
ج- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی
تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد.
 
قابل توجه مودیان محترم
1- مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است).
 
2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید.
 
3- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد.
 
4- پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد.
 
5- تذکر مهم:
فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون(برای مودیان مرحله اول از 1/7/1387، مرحله دوم از 1/7/1388 و مودیان مرحله سوم از 1/1/1389) خواهند بود.
 
 
این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد.
 
 
«روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *