بخشنامه های مالیاتی

آخرین مهلت گزارش حسابدار رسمی عملکرد 83مورخ 84/08/01می باشد

615

آخرین مهلت گزارش حسابدار رسمی عملکرد 83مورخ 84/08/01می باشد


 

شماره :13853/3074/211
تاریخ : 07/08/1384
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی  
دفتر فنی مالیاتی
دفتر 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر 
دادستانی انتظامی مالیاتی 
سازمان حسابرسی  
جامعه حسابداران رسمی ایران  
                                               
با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 177و قسمت اخیر ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 متذکر می گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی ، پایان وقت اداری روز یکشنبه 1/8/1384میباشد.
 
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک…
  ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید ب…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *