73

آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

شماره آیین نامه:

111736/ت47161هـ

تاریخ آئین نامه :

1391/06/05

آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان


پیوست:
 
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت دادگستری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/05/1390 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
ب- انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده (9) قانون.
ج- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا و خدمات مشمول این آئین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانکهای اطلاعات،‌ سامانه پیام کوتاه، تابلوی درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت معرفی، و آگهی نامه.
هـ- تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود.
و- سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت با پخـش و نـشر تبلیغ را سفارش می دهد.
ز- سازنده آگهی: هریک از کانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آئین نامه تأسیـس و نـظارت بر نـحـوه کار و فعالیت کانـون های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1358-
 
ماده 2- موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود:
الف- استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب.
ب- ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود.
ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر.
د- استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملا بهداشتی و صد در صد تضمینی.
هـ- عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات.
و- بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران.
ز- استناد به تأئیدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند.
ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ، و شباهت های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود.
ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد.
ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأئید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها.
ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات.
ل- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که از سوی دستگاههای ذیربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می شوند.
م- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط می باشد.
ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأئید مراجع ذیصلاح.
س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کار گیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر یا برترین بودن کالا و خدمات بدون تأئید مراجع ذیصلاح.
ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می شود و صرفا برای جلب توجه مخاطبان انتشار می یابد. (تبلیغ انتظاری)
ف- استفاده ابزاری از زنـان، مـردان و کودکـان که نقـش اصلی را در معـرفی کالا و خدمات ایفا می نماید.
 
ماده 3- مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.
 
ماده 4- سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید.
تبصره- سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پرونده فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارائه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید.
 
ماده 5- تخلف رسانه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن ها و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود.
 
ماده 6- نحوه رسیدگی مراجع ذیربط، در صورت شکایت مصرف کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آئین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره 172270/ت45341هـ مورخ 02/09/1390 می باشد.
 
ماده 7- در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعـزیرات حکومتـی یک نـسخه از رأی صادر شـده را به وزارت فرهـنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد.
 
ماده 8- پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف کنندگان نیز شود. هریک از مـراجـع مـذکور مـوظف به انعکـاس گزارش تخلـف به سـازمـان صـنـعت، مـعـدن و تجارت استان می باشند.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید