32

آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

شماره آیین نامه:

14833/ت23963هـ

تاریخ آئین نامه :

1380/04/06

آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی


پیوست:دارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/03/27 بنا به پیشنهاد شماره 61/4979/37215 مورخ 1379/10/10 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379– آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

” آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران “

ماده 1– کلیه شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یک بار دارایی های ثابت مشهود و غیر مشهود[1] خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی ومازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند.

ماده 2– قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت استهلاک پذیر می باشد وهزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 3– اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نمی شود.

ماده 4– نحوه استهلاک دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

 

 

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

———————————————————————————————

 

-1 به موجب تصویب نامه شماره /38704 ت25253هـ مورخ 1380/12/25 عبارت “( مشهود وغیر مشهود) “پس از عبارت “دارایی های ثابت اضافه شد.

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید