قوانین وابسته مالیاتی, آئین نامه های مالیاتی

آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ه48209ت/159333 تاریخ 1391/08/15

 159333/ت48209هـ

1391/08/15

شماره آیین نامه:

 159333/ت48209هـ

تاریخ آئین نامه :

1391/08/15

آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 20800/100 مورخ 21/03/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (م) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود:
الف- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ب- صندوق: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
پ- شرکت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب.
ت- دستگاههای اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو.
ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آئین نامه.
ج- فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور: فناوری که به تشخیص دستگاههای اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به کارگیری آن موجب کاهش هزینه ها و افزایش منافع تولید شود.
چ- طرح زیر بنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیر ساختهای بخش اب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می شود.
ح- طرح نو پدید: طرحهایی که سابقه اجرا در بخش های آب و کشاورزی کشور ندارند و نو ورود تلقی می شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجراء می شوند.
 
ماده 2- دستگاههای اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمینه های توسعه کشاورزی از طریق به کارگیری فن آوری های نوین، اقتصادی و بهره ور و اجرای طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند:
الف- دام و طیور
ب- صنایع تبدیلی و کشاورزی
پ- زراعت
ت- باغبانی
ث- مکانیزاسیون کشاورزی
ج- دامپزشکی
چ- شیلات و آبزیان
ح- جنگل و مرتع
خ- آبخیزداری
د- گیاه پزشکی (آفات و بیماری ها)
ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از تأسیسات اب و آبیاری
ر- تأمین آب اعم از سدها، آب بندان ها، طرح های کوچک زودبازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه ها، تولید، انتقال و بهره برداری از پساب و استحصال ابهای نامتعارف
ز- انتقال آب اعم از شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاههای پمپاژ آب و طرحهای آب رسانی
ژ- تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاههای جریانی
 
ماده 3- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شرکتهای تعاونی در قالب تأسیس شرکت های سهامی خاص و یا عام صورت می پذیرد.
تبصره- دستگاههای اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آئین نامه، اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی خاص موضوع این آئین نامه را تدوین نمایند.
 
ماده 4- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرحهای دارای اولویت برای سرمایه گذاری مشترک را با رعایت ماده (2) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه ای، حداکثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند.
تبصره 1- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه گذاری بالاتری (بیش از 51%) پیشنهاد می نمایند، در اولویت قرار می گیرند. در صورتی که چند سرمایه گذار متقاضی سرمایه گذاری در یک طرح باشند،‌ اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه گذاری برای مشارکت را پیشنهاد نموده اند.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست های سرمایه گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمی باشند.
تبصره 3- انتخاب سرمایه گذار براساس طرح های اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد.
 
ماده 5- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (3) و (4) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه گذاری مشترک،‌نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند.
 
ماده 6- معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی هرساله صرفا از سرجمع اعتبارات آن دستگاهها پس از بررسی و تأئید فهرست طرح های اولویت دار موضوع این آئین نامه در قالب مبادله موافقت نامه،‌ سهمی را در چهارچوب ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع این آئین نامه به دستگاههای اجرایی اختصاص دهد.
 
ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذیربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید.
 
ماده 8- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آئین نامه را هر شش ماه یکبار به دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارائه نمایند.
 
ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه حسب مورد بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *