4 7

آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره آیین نامه:

83873/ت60034هـ

تاریخ آئین نامه :

1401/05/19

آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد جزء 2 بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 8- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد .

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

قوانین وابسته مالیاتی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید