آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه

آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده ۴۹ برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه


 

شماره:۵۶۹۰۱/ت ۲۳۹۹۵هـ
تاریخ:۱۰/۱۲/۱۳۷۹
پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۶۱۰/۳۱۹-۷۱۹۷/۱۰۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
 
آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده ۱- تعاریف:
الف- کار فرما شخصی است که در ماده (۳) قانون کار تعریف شده واداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد.
ب- نیـروی کار جـدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، یا مازادبر نیروهای پیش بینی شده در طرح وجواز تأسیس در کارگـاه های موجود یا در کارگاه هایی که در دوران برنامه سوم توسعه به بهره برداری می رسند، از طریق مراکز خدمات اشتغال، به کار بگمارد.
تبصره – در مـواردی کـه نیـروی کـار جـدید به جـای نیـروی کـار اخـراجـی یا مـستعفی یا بازنشسته یا ترک کار نموده در کار گاه های موضوع بند (د) ماده (۱) این آئین نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود.
ج- مـراکـز خـدمـات اشـتغال مـوضـوع ایـن آئیـن نـامـه مـراکزی هستـند کـه زیر نـظر مـستقیم وزارت کار وامور اجتماعی اداره می شوند.
د- کارگاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های غیر دولتی دایر وموجود بوده یا کارگاه هایی هستند که دردوران برنامه دایر می شوند، به شرط آنکه مازاد بر نیروهای پیش بینی شده در طرح وجواز تأسیس، ایجاد اشتغال نمایند.
ماده ۲- کار فرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (د) ماده (۱) آئین نامه که پس از اعلام نیاز به مراکز خدمات اشتغال، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروی کار معرفی شده از سوی مراکز مزبور انتخاب وبه کار  می گمارند، برای استفاده از تسهیلات این آئین نامه مکلف اند مراتب به کارگماری آنان را به مراکز خدمات اشتغال معرفی کننده فرد، اعلام نمایند.
ماده ۳- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی مراکز خدمات اشتغال، با رعایت تبصره ماده (۱) این آئین نامه، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (۵) این آئین نامه خواهند شد.
ماده ۴- ادارات کل کار وامور اجتماعی استان ها مکلفند بر اساس تأییدیه مراکز خدمات اشتغال، تعداد کارکنان جدید الاستخدام معرفی شده از سوی مراکز مذکور به کار فرمایان را با توجه به تاریخ اشتغال آنان مورد بررسی قرار داده ودر صورت تأیید موضوع، حداکثر ظرف ۱۵ روز ضمن صدور تأییدیه شرایط احراز برخورداری کارفرما از تخفیفات ماده (۵) این آئین نامه برای فرد یا افراد مورد نظر، مرابت را جهت اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کار فرما ومالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدید الاستخدام به شعب سازمان تأمین اجتماعی واداره کل امور اقتصادی ودارایی استان ذیربط اعلام نمایند.
ماده ۵- کلیه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (د) ماده (۱) آئین نامه از کاهش مالیات به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان بر نیـروهای مـوجود یـا پـیش بینـی شـده در طـرح و تـخفـیف در حـق بیـمه سـهم کارفرما (موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی) بابت کارکنان مزبور به میزان بیست درصد (۲۰%) در استان های کمتر توسعه یافته ده درصد (۱۰%) در سایر استان ها برخوردار می شوند.
تبصره ۱- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت ۲۳/هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور مازاد بر ۵ نفر را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند.
تبصره ۲- اعمال تخفیف موضوع این ماده درمورد افراد به کار گمارده شده منوط به ارسال صورت مزد وحقوق کارکنان مورد نظر وپرداخت حق بیمه سهم بیمه شده ومابقی حق بیمه سهم کارفرما در مهلت مقرر در قانون اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.
ماده ۶- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است، سالیانه اعتبار مورد نیاز برای تأمین حق بیمه تخفیفی موضوع این آئین نامه را حداقل به طور متوسط برای یکصد هزار نفر شفل جدید در هر سال، به اضافه تعداد مشاغل مشمول تخفیف سال های قبل (در سال آخر برنامه سوم حداکثر پانصد هزار نفر) با در نظر گرفتن میزان تخفیف ماده (۵) آئین نامه، پیش بینی وضمن ردیف مشخص در بودجه کل کشور منظور وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید.
ماده ۷- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبلا در واحد مورد نظر فعالیت داشته ویا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر وزیان وارد شده را از وی مطالبه ووصول نمایند. 
 
 
  حسن حبیبی
  معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi