بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 7 قانون بودجه 1385

شماره: 2501/ 164/211

تاریخ: 30/01/1385

آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 7 قانون بودجه 1385


شماره: 2501/ 164/211

تاریخ: 30/01/1385

پیوست: دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
تصویر آئین نامه اجرائی بند(ج) تبصره7 قانون بودجه سال 1385 کل کشور متضمن میزان عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی، زمینی و دریائی به مقصد سایر کشورها، که به موجب مصوبه شماره 89906/ ت 34769 هـ مورخ 28/12/1384 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
شماره: 89906/ ت 34769 هـ
تاریخ: 28/12/1384
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت راه و ترابری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ” ج” تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
” آیین نامه اجرایی بند ” ج” تبصره(7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور”
 
ماده1- عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کلیه کشورها به استثنای کشورهای مذکور در ماده(2) برای مرتبه اول یکصد و پنجاه هزار ریال و برای مرتبه های بعدی دویست هزار ریال تعیین می شود.
ماده2- به منظور ایجاد تعادل در مبادلات توریستی، عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کشورهای امارات عربی متحده، ترکیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا و بلغارستان برای مرتبه اول سیصد هزار ریال و برای مرتبه های بعدی چهار صد هزار ریال تعیین می شود.
ماده3- عوارض خروج از کشور از مرزهای زمینی و دریایی به مقصد همه کشورها پنجاه هزار ریال تعیی  می شود.
تبصره1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به ردیف 110504 درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام خواهد نمود.
تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند.
 
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *