آئین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 79

آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ اصلاحی قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۷۹


شماره:۲۹۹۲۶/ت ۲۶۸۶۹هـ
تاریخ:۲۴/۰۶/۱۳۸۱
پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(موضوع نامه ۹۸۶/هـ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) وبه استناد ماده (۱۲) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۹- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
پیوست:
 
((آئین نامه اجرایی ماده (۱۲) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۹))
 
کلیه صندوق های بازنشستگی وعناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی ومشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان تأمین اجتماعی وکلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی وشرکت های دولتی ووابسته به دولت از جمله شرکت ها وموسساتی که شمول قوانین ومقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است وشهرداری ها وموسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز در یافت ویا در حساب های مربوط وارد وثبت می نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط وپس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت های تعاونی وبخش خصوصی مجازند ۵۰% (پنجاه درصد) از سپرده ها وذخایر قانونی خودرا به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
تبصره – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۶- از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد.
 
 
محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
       
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
 بودجه سالانه…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi