“آئین نامه اجرایی بند(119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور”

“آئین نامه اجرایی بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور”


شماره:۱۸۰۵۸۹/ت۴۷۳۱۶هـ
تاریخ:۱۶/۰۹/۱۳۹۰
پیوست:دارد
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
“آئین نامه اجرایی بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور”
  
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- آثار هنـری: آثار طـراحی، نـقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثـار حجمـی، یادمـان، تنـدیس، سـفال و سرامـیک، هـنرهـای سـنتی و صنـایع دسـتی که منحـصرا تـولید هنرمـندان داخـل کشـور می باشد.
۲- آثـار هنری غیر منـقول: آثاری که در مـحل بنا و ساختمان به واسطـه عمـل انـسان (هنـرمنـد) تولـید و اجـرا مـی شـود اسـاسا جزء ساخـتمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خوداثر یا محل آن شود و غیر قابل نقل و انتقال است.
۳- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاهها و موسسات متعلق به قوای سه گانه.
۴- اعتبارات عمرانی ساختمانی: اعتباراتی که در قالب بودجه عمومی دولت و در فصل اول(فصل ساختمان و مستحدثات) موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و نیز اعتبارات داخلی دستگاه های اجرایی است.
 
ماده۲- آثار هنری مشمول این آیین نامه صرفا از طریق یکی از روش های زیر انتخاب و خریداری می شوند:
الف- سفارش ساخت، تولید و خرید به شورای ارزیابی و خرید آثار تجسمی مستقر در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- انتخاب و خرید اثر از طریق نگارخانه های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور، فهرست نگارخانه های مجاز از طریق پایگاه(سایت) دفتر هنرهای تجسمی برای دستگاه های اجرایی قابل دسترس می باشد.
پ- انتخاب و خرید اثر هنری از طریق نمایشگاه های(اکسپوهای) هنری که در تهران یا مراکز استانها با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.
ت- سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان درجه یک و دو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح کشور. فهرست این هنرمندان از طریق پایگاه(سایت)htto://honarmand.ichtor.ir در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد.
ث- انتخاب یا سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان شاخص معرفی شده از اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور از طریق پایگاه(سایت)www.fihu.org
ج- سفارش ساخت،تولید و خرید اثر به پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری.
 
ماده۳- قیمت گذاری آثار هنری بر حسب توافق طرفین صورت می گیرد و کارگروهی در مرکز به استانها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بر آن نظارت خواهند نمود.
 
ماده۴- دستگاه مجری طرح های عمرانی در انتخاب، خرید و نصب آثار هنری باید با نظر دستگاه بهره بردار مربوط اقدام نماید.
 
ماده۵- آثار هنری خریداری شده در محل همان ساختمان و بنایی که بودجه خرید اثر از محل اعتبار آن تأمین شده است،نصب و به عنوان اموال(منقول یا غیر منقول) به ثبت رسیده و نگهداری می گردد.
 
ماده۶- دستگاه های اجرایی در انتخاب و خرید آثار هنری باید به نحوی اقدام نمایند که:
الف- به یک یا چند رشته یا هنرمند خاص حدود نشود و تنوع موضوعی و بصری آثار مورد توجه قرار گیرد.
ب- خرید آثار موضوع بندهای (الف)،(ب) و (پ) و بندهای (ت)،(ث) و (ج) ماده (۲) این آیین نامه به نسبت مساوی صورت گیرد.
 
ماده۷- نــظارت بـر حـسـن اجــرای ایــن آیـیـن نامـه در دســتگاه مـتبـوع بر عـهده بـالاتـرین مـقام دسـتگاه اجـرایی اسـت و فـرمهای شـماره (۱) و (۲) پیوســت این آیـیـن نامــه که بـه مـهر “دفـتـر هیـئت دولـت” تأیید شــده است با تأیـید ذیـحساب دسـتگاه در دوره های شش ماهه تهیـه و بـه وزارت فـرهنـگ و ارشـاد اسلامـی و سـازمان میـراث فـرهنگی، صـنایع دســتی و گـردشـگری(حسب نوع اثر) برای جمع بندی و ارایه گزارش سالانه به دولت ارسال می شود.
 
ماده ۸- اعتبار تخصیصی برای اجرای این آیین نامه به عنوان اعتبار خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت محسوب می گردد و در هر میزان تخصیص اعبتار برای دستگاه اجرایی، به صورت صد درصد تخصیص می یابد.
 
ماده۹- ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد، از محل اعتبار موضوع این آیین نامه ممنوع است.
 
ماده۱۰- ذیحسابان دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مواد (۸) و (۹) این آیین نامه می باشند.
 
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi