آموزش مالیاتی با مالیات من

آموزش مالیاتی در مالیات من به صورت کامل سعی در به مفهوم رساندن قوانین و اجرای آن تحت نمونه انجام شده است و پس از پایان آموزش ، شما می توانید سوالات خود را در قالب تیکت پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا پاسخگوی شما باشیم

پاسخ به سوالات مالیاتی

نمونه عملی آموزش مالیاتی

پیوست اسناد لازمه مالیاتی

گمرک موظف است ارزش افزوده واردات را محاسبه و واریز نماید

گمرک موظف است ارزش افزوده واردات را محاسبه و واریز نماید به پیوست نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، به شرح زیر، برای اجراء ابلاغ می شود «اگر چه مطابق بند (۱) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ نسخ گردیده است؛ لیکن نسخ تعارضات آشکار در مورد احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین در سایر بندهای ماده مذکور به صورت صریح ،متعین احصاء و تبیین گردیده است. افزون بر این که تنفیذ قوانین و مقررات ذیل ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله بند ۹ (بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) صرفاً ناظر بر تداوم وصول برخی وجوه و استمرار پاره ای از معافیت های موجود میباشد . فلذا از آن

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi